Zelené strechy v Kodani

Kodaň je prvým mestom v Škandinávii, kde bude zákonom stanovená povinnosť mať zelenú strechu. Táto politika sa vzťahuje na všetky strechy so sklonom menším než 30 stupňov a týka sa aj rekonštrukcií starších striech. Tieto strechy ale získajú určitú podporu z verejných financií. Politika zelených striech je súčasťou širšieho úsilia mesta stať sa uhlíkovo neutrálnym:

Kodaň si stanovila ambiciózny cieľ stať sa svetovo prvým uhlíkovo neutrálnym hlavným mestom do roku 2025. Na splnenie tohto náročného cieľa potrebujeme ambiciózne opatrenia. Preto sme sa rozhodli už teraz, aby sa mesto adaptovalo extrémnym poveternostným podmienkam vysadením trávy na strechách čo najväčšieho počtu stavieb, ako je možné “- tvrdí Bo Asmus Kjeldgaard, starosta Technickej a environmentálnej administrácie.

Mesto Kodaň vytýčilo štyri požiadavky pre zelené strechy a budovy by mali byť schopné splniť aspoň dve z nasledujúcich :

  • absorbovať 50-80% zrážok, ktoré spadnú na strechu,
  • poskytovať chladenie a izoláciu pre budovy a znížiť reflexiu,
  • napomôcť mestu byť zelenšie, pôsobiť proti zvýšenej teplote v meste,
  • prispievať k vizuálnej a esteticko – architektonickej rozmanitosti, ktorá má pozitívny vplyv na kvalitu života,
  • ochraňovať strešnú membránu pred UV žiarením a tým zdvojnásobiť jej životnosť.

Zelené strechy v Kodani Zelené strechy v Kodani

V súčasnej dobe má Kodaň asi 20 000 m2 plochých striech. Mesto predpokladá, že každý rok pribudne zhruba 5000 m2. To sú ale iba odhady a reálne číslo závisí od vývoja a ekonomických faktorov.

Zdroj: livingroofs.org/