chata CL

Chata CL zhodou okolností susedí s chatou IL, pričom koncept vznikal o čosi neskôr. Klient tu vstúpil do hry v momente, keď koncepcia chaty IL už bola jasná. Podobnosť lokalitného programu a v neposlednom rade aj “náhodnosť” celej vzniknutej situácie predurčila vznik príbuzenstva oboch objektov.

Príbuzenstvo nie je zjavné na prvý pohľad, ide skôr o skryté vzťahy v proporciách a dispozícii. Dá sa povedať, že CL je doslovným doplnením schémy prvej chaty, pričom doplnenie vychádza priamo z odlišných priestorových nárokov klienta.

chata CL  chata CL

Figúra chaty IL je doplnená o priestory obytnej galérie a malého skladu/lodenice, opätovne tak vzniká základná hmota, banálny hranol, ktorý v sebe nesie „genetickú informáciu“ predošlej chaty. Funkčné použitie okeníc tu svojím početným nasadením získava nový rozmer a vytvára tak určujúci, v čase sa transformujúci charakter objektu. Uzavretá introvertná drevená škatuľa sa s príchodom svojich uživateľov otvára do okolia záhrady a k pohľadom na Domašu.

 

V prípade CL je drevo prítomné vo forme fasádneho obkladu antracitovej farby, zámerne kontrastujúcej so svetlým vláknocementovým povrchom susednej chaty. Ich vzájomný dialóg je podčiarknutý osadením chaty CL do protiľahlého rohu pozemku, čím medzi oboma susedmi vzniká potrebné priestorové uvoľnenie v inak prehustenej štruktúre.

Schémy

Situácia

zerozero / www.zerozero.sk
autor: Irakli Eristavi, Silvia Šillová, Pavol Šilla / realizácia: 2009-2010