Iniciatíva proLignum v spolupráci s partnermi organizuje ďalšie z bezplatných podujatí o drevostavbách a využití dreva ako stavebného materiálu.

Medzinárodný seminár proLignum Drevo v meste sa bude konať 10.05.2012 v Bratislave a nadväzuje na semináre a konferencie o využití dreva v stavebníctve a architektúre z rokov 2009 až 2011 v Bratislave, Nitre a Banskej Bystrici.

proLignum je spoločnou  iniciatívou organizácií ZSD SR (Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky),  ČAPLH (Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství), Nadace dřevo pro život a proHolz Austria na propagáciu dreva na Slovensku a v Českej republike. Cieľom iniciatívy je prostredníctvom firemne a krajinne neutrálnych propagačných kampaní v rámci prednášok s odbornou garanciou dosiahnuť zvýšenie spotreby dreva v stavebníctve a posilniť pozitívny obraz dreva ako stavebného materiálu.

Podujatie v Bratislave je určené pre architektov, stavebných inžinierov, laickú a odbornú verejnosť z bratislavského, trnavského, trenčianskeho a nitrianskeho. Účastníci sa môžu v rámci prednášok  s akademickou garanciou informovať o nových produktoch a riešeniach pre stavby s drevom v mestskom priestore, protipožiarnych a energetických aspektoch moderných drevostavieb a výstavbe strešných konštrukcií z dreva.

 Seminár je zaradený do programu celoživotného vzdelávania Slovenskej komory architektov.

V nadväznosti na seminár sa dňa 11.05.2012 sa uskutoční exkurzia na ocenenými stavbami z dreva vo Viedni, Dolnom Rakúsku a Burgenlande.

Program: www.prolignum.sk/seminar/program/

Exkurzia: www.prolignum.sk/exkurzia/exkurzia-11052012/