BRNO, 25. – 26. 10. 2012

I v letošním roce se můžete těšit na přehlídku nejnovějších poznatků a technologií z oboru pasivního bydlení, udržitelné výstavby a úspor energie. V termínu 25. – 26. října jsme pro Vás připravili další ročník konference Pasivní domy 2012. Přihlásit se můžete již dnes.

Brněnské výstaviště bude v termínu od 25. do 26. října hostit již 8. ročník mezinárodní konference PASIVNÍ DOMY 2012, která přinese nejen nejnovější informace na téma pasivních domů, ale bude také jedinečnou příležitostí k setkání odborné veřejnosti. Pro účastníky konference budou pořádány také exkurze do pasivních domů na jižní Moravě a v Rakousku.

Hlavní blok letošní konference je zaměřen na vztah architektury a udržitelného rozvoje. Komplexní pohled na návrh, realizaci a užívání budov tvoří základ moderní architektury a pasivní domy jsou jednou z aplikací této jednoty formy a funkce.

Současně s konferencí proběhne veletrh materiálů, výrobků a služeb pro pasivní domy, kde se účastníci i široká veřejnost budou moci seznámit s aktuální nabídkou na trhu.

Přihlásit na konferenci se můžete zde:  http://www.pasivnidomy.cz/prihlaska-na-konferenci-pasivni-domy-2012.html.

Letošní se zaměří na témata, která dále prohlubují informace o základních principech pasivních domů:

  • udržitelná architektura,
  • rekonstrukce podle zásad konceptu pasivního domu,
  • systémy vytápění, přípravy teplé vody a nové komponenty,
  • kontrola kvality výstavby v pasivním standardu,
  • ekonomika, financování pasivní výstavby.

Podrobný program konference naleznete zde: http://www.2012.pasivnidomy.cz/cz/program

V úvodním bloku konference vystoupí významní čeští i zahraniční architekti, kteří jsou důkazem toho, že moderní architektura kráčí ruku v ruce s energetickými úsporami a udržitelnou výstavbou.

Prvním z přednášejících bude Helmut Dietrich z rakouského ateliéru Dietrich | Untertrifaller Architekten. Z jeho dílny pochází například první pasivní školka a množství dalších občanských budov v pasivním standardu. Mezi dalšími vystoupí Jan Tywoniak z Fakulty stavební ČVUT v Praze, jehož tématem budou různé přístupy k definicím nulových budov a jejich souvislosti. Dále také Josef Panna, předseda České komory architektů. Současnou českou architekturu poté bude zastupovat Radim Václavík, který představí Otazník, první pasivní administrativní budovu v České republice.

Současnou českou architekturu poté bude zastupovat Radim Václavík, který představí Otazník, první pasivní administrativní budovu v České republice. Na problematiku škol a administrativních budov se zaměří Miloš Lain a na příkladu nové budovy ČVUT v Praze přiblíží téma pasivního chlazení.

Konkrétními příklady se budete moci inspirovat i v dalších přednáškách. Jiří Čech vám předá zkušenosti z právě probíhající stavby MŠ Slivenec a Pavel Šmelhaus odhalí, jaký mají pasivní domy přínos v kontextu reálné energetické spotřeby budov v ČR.

Nebudou chybět ani příklady ze zahraničí. Téma rekonstrukce školy na pasivní standard použitím vakuových panelů bude patřit Steffenu Knollovi a o tom, jak z bytového domu v rakouském Welsu udělali energeticky soběstačnou budovu, bude přednášet Kateřina Mertenová.

Své místo na konferenci budou mít i nově vznikající pasivní projekty. Zprávu o projektu pasivních hotelů představí Dieter Herz a o specificích projektu luxusního bytového domu v pražské Bubenči bude přednáška Josefa Smoly.

Časový harmonogram jednotlivých přednášek a jejich úplný seznam najdete zde: http://www.2012.pasivnidomy.cz/cz/program

Konference Pasivní domy 2012 bude místem jedinečného setkání architektů, projektantů, stavitelů, učitelů i studentů, zaměstnanců státní správy, investorů a developerů. Proto budou součástí každého dne diskusní kruhy na vybraná témata.

Na každou konferenci domlouváme kvalitní tuzemské i zahraniční přednášející a naším cílem je vtáhnout publikum do diskuse. Nechceme představovat pasivní a nízkoenergetické domy jako jediné správné řešení, ale rozvinout nad tímto tématem živou debatu. I z tohoto důvodu si velmi vážíme, že na přípravě letošního ročníku spolupracujeme s Českou komorou architektů,“ dodává Jan Bárta, ředitel Centra pasivního domu.

Dalším z cílů je dostat informace o energetických úsporách a udržitelné výstavbě co nejblíže studentům. Proto bude jedním z letošních témat připravenost českých vysokých škol na EPBD II a jejich spolupráce s praxí. Centrum pasivního domu ve spolupráci s českými vysokými školami v srpnu odstartovalo projekt Cesty na zkušenou, jehož cílem je posílit vztahy mezi institucemi terciárního vzdělávání a subjekty soukromého a neziskového sektoru v oblasti energeticky úsporného stavění.

Více o projektu: http://www.pasivnidomy.cz/studenti-stavebnich-oboru-vyrazi-na-zkusenou.html

Při přípravě osmého ročníku konference PASIVNÍ DOMY 2012 pokračuje spolupráce Inštitútu pre energeticky pasívne domy s Centrem pasivního domu. Záštitu nad akcí převzala Česká komora architektů, předseda vlády České republiky, Petr Nečas, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků.

Konference je akreditovanou vzdělávací akcí v programu CPV ČKA (5 bodů) a přihlásit se na ni můžete zde: http://www.pasivnidomy.cz/prihlaska-na-konferenci-pasivni-domy-2012.html

Centrum pasivního domu (CPD) je neziskovou organizací, která vznikla za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a zajištění kvality pasivních domů. Členy sdružení jsou architekti, projektanti, stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a prvků a další odborníci se zájmem o pasivní domy. Sdružení CPD tak představuje nejrozsáhlejší odbornou platformu v České republice, která aktivně podněcuje, spoluvytváří a moderuje odbornou diskusi v oblasti výstavby budov v pasivním standardu napříč expertní i laickou veřejnosti, nevyjímaje českou politickou reprezentaci.

Kontakt:
Jana Stará
PR a marketing specialista
Centrum pasivního domu
tel.: 773 779 267
e-mail: jana.stara@pasivnidomy.cz
http://www.pasivnidomy.cz/