V Českej Republike vydal Státní fond životního prostředí ČR v spolupráci s Českou komorou architektov publikáciu Manuál energeticky úsporné architektury, v náklade 5000 ks. Kniha je určená architektovm, projektantom a stavebníkom. Distrubuovaná bude zdarma na odborných seminároch a konferenciách.

Cieľom publikácie je poukázať na problematiku energetických úspor z architektonického a inžinierskeho hľadiska. Kniha obsahuje päť kapitol, v ktorých sa snaží upozorniť na riziká niektorých bežných riešení, na najčastejšie chyby, resp. ponúknuť príklady dobrej realizácie.

V úvodnom bloku je zhrnutá problematika úspor energií, definícia kvality vnútorného prostredia a sú zmapované sociálne a kultúrne súvislosti so zodpovedajúcimi právnymi predpismi.

V oddiele Novostavby/Pasivní domy su spomenuté výhody pasívnych domov oproti bežným domom, ako napríklad desaťnásobne nižšia spotreba energie na vykurovanie pri zachovanej možnosti otvárať okná.

Časti Panelové domy sa dozviete, že aj panelák sa dá zmeniť na pasívny dom. Panelové sídliská tvoria veľký a doposiaľ nevyužitý urbanistický a architektonický potenciál.

Publikáciu si môžete vo formáte pdf stiahnuť tu.

Zdroj: www.pasivnidomy.cz