V dňoch 25. – 26. októbra sa opäť v spolupráci českého Centra pasívneho domu a slovenského Inštitútu pre energeticky pasívne domy v Brne uskutoční ďalší ročník medzinárodnej konferencie Pasívne domy 2012, ktorá je zároveň stretnutím architektov, projektantov, staviteľov, učiteľov i študentov, zamestnancov štátnej správy, investorov a developerov, ktorých spája zájem o energeticky efektívnu výstavbu.

Konferencia prináša nielen najnovšie informácie na tému pasívnych domov, ale je tiež jedinečnou príležitosťou na stretnutie odbornej verejnosti. Tohto roku je kladený dôraz na odbornosť príspevkov, predovšetkým na konkrétne technické riešenia. Súčasne s konferenciou sa uskutoční výstava materiálov, výrobkov a služieb pre pasívne domy, kde sa všetci, účastníci i verejnosť, budú môcť zoznámiť s aktuálnou ponukou na trhu.Podujatie je výborným miestom k nadviazaniu inšpiratívnej spolupráce k nových projektom.

TÉMY KONFERENCIE

  • architektonické a konštrukčné riešenia pasívnych domov
  • rekonštrukcie podľa zásad konceptu pasívneho domu
  • systémy vykurovania, prípravy teplej vody a nové komponenty
  • technika, efektívne osvetlenie a spotrebiče
  • kontrola kvality výstavby v pasívnom štandarde
  • ekonomika, financovanie a dotačné programy
  • Príspevky na konferencii budú simultánne tlmočené do češtiny a nemčiny.
6. jún 2012 – uzávierka prijímania abstraktov v slovenčine, češtine alebo nemčine (max. 1500 znakov)
7. september 2012 – uzávierka plných textových príspevkov

Prihlasovací formulár

Viac informácií:

http://iepd.sk/aktivity/ostatne-podujatia/259-konferencia-pasivni-domy-2012

http://www.2012.pasivnidomy.cz/cz/call-for-papers/