Jean---Philippe-Vassal

25. apríla sa v kongresovej sále Slovenskej sporiteľne v Bratislave konal  3. ročník medzinárodnej odbornej konferencie s názvom Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorú organizuje Vydavateľstvo Eurostav. Konferencie, ktorej hlavná téma bola Inovácie v udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe, sa zúčastnilo viac ako 170 účastníkov z radov architektov, projektantov a ďalších odborníkov z oblasti architektúry i stavebníctva. Aj tento rok okrem slovenských odborníkov na udržateľnú architektúru, predstavili svoju tvorbu, trendy  a postoj k udržateľnej architektúre významní odborníci z Anglicka, Francúzska, Rakúska i Nemecka.

Odborný program

Odborný program konferencie, ktorá sa konala pod záštitou ministra dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja Jána Počiatka, otvoril svojou prednáškou s názvom Kam smerujú inovácie v udržateľnej architektúre v úvodnom bloku profesor Robert Špaček. Prvý blok doplnil o svoju prednášku a pohľad z praxe Peter Bohuš z e-Dome, podľa ktorého skúsenosti z praxe ukazujú, že použitím správnych nástrojov je možné výrazne redukovať náklady na energetickú optimalizáciu projektovaných, ale aj prevádzkovaných budov.

Hneď na začiatku nasledujúceho  architektonického bloku účastníkov zaujala prednáška „Conversations with context“ od Roddy Langmuir, ktorý za svoju tvorbu doma i v zahraničí získal viacero ocenení. Z pomedzi jeho predstavovaných udržateľných projektov viacerých zaujal krásny projekt vstupnej budovy do botanickej záhrady postavenej z dreva. Projekt Centrál v Bratislave, ktorý má certifikát LEED (silver),  predstavil Ivan Kubík s dôrazom na technické a technologické inovácie. Ladislav Nagy odprezentoval projekt Business Fórum Bratislava, ktorý je momentálne tesne pred dokončením a ktorý bude certifikovaný v systéme BREAAM.

Roddy-Langmuir

Druhú polovicu dňa otvoril veľmi zaujímavou prednáškou francúzsky architekt Jean-Philippe Vassal, ktorý svoju tvorbu a postoj k udržateľnej architektúre orientuje najmä na obnovu už existujúcich budov a minimálny zásah do prírody pri budovaní nových objektov, o čom svedčí i jeho realizovaný projekt domu, ktorý sa stal súčasťou lesa a „les súčasťou domu“. Projekt City Green Court od Richarda Meiera v Prahe nám z pohľadu architektonického riešenia predstavil Aleš Papp z Cuboid Architects. Na jeho prednášku nadviazal Petr Horňák zo SKANSKA CZ, ktorý ju doplnil o skúsenosti z výstavby tejto budovy. Jens Jacobsen z BENE uzavrel architektonický blok inšpirujúcou prednáškou Udržateľnosť v riešení interiérov.

Inovácie v udržateľnej výstavbe boli predmetom tretieho bloku. Inovácie pre udržateľnú výstavbu v stavebných produktoch a aplikáciách na báze cementu predstavil Patrik Polakovič z Holcimu, Igor Borguľa z REHAU odprezentoval nové technické riešenia. V tomto bloku zaujal svojou prednáškou aj Gernot Wagner z Rakúska, ktorého prednáška bola zameraná na nové technologické postupy.  Záver bloku patril profesorovi Dušanovi Petrášovi a jeho prednáške s názvom Inovácie v progresívnych systémoch techniky prostredia.

Panelová diskusia

Odborná časť dňa bola ukončená panelovou diskusiou na tému možnosti financovania udržateľnej a energeticky úspornej architektúry a výstavby. Účastníkmi tejto diskusie, ktorú moderovala hlavná organizátorka konferencie a šéfredaktorka Vydavateľstva Eurostav Darina Lalíková boli: Slavomír Jankovič (HB Reavis), Vladimír Vicena (e-Dome), Roddy Langmuir (Cullinan studio, Londýn),  Jean – Philippe Vassal (LACATON&VASSAL ARCHITECTES), Patrik Polakovič  Holcim (Slovensko). Diskusia ukázala, že udržateľná a energeticky úsporná architektúra a výstavba nemusí  byť  drahšia.

Panelová-diskusia

Práve naopak, môže byť  dokonca aj ekonomicky výhodnejšia. Predpokladom je, aby sa od začiatku tvorby koncepcie stal súčasťou tímu aj odborník na oblasť energeticky efektívnych a udržateľných riešení a aby sa dodržiavali princípy udržateľnosti ako sú lokálne zdroje stavebných surovín, využitie dažďovej vody, potenciál locality, atď. Diskusia tiež ukázala, že zatiaľ na Slovensku neexistujú žiadne finančné  mechanizmy na podporu udržateľných projektov a ani banky nijakým spôsobom nezvýhodňujú investorov, ktorí  sa podujali investovať do udržateľných projektov.

CENA VISIO 2020

Vyvrcholením konferencie bol už po druhýkrát spoločenský večer, ktorého hlavným programom bolo odovzdávanie Ceny VISO 2020 – ceny časopisu Eurostav – ocenenie za významný čin v udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe za obdobie 2012/2013. O udelení  CENY VISIO 2020 a laureátovi rozhodovala nezmenená trojčlenná porota, zložená z odborných garantov konferencie – prof. Roberta Špačka z FA STU Bratislava a prof. Dušana Petráša zo SvF STU Bratislava a šéfredaktorky Vydavateľstva EUROSTAV Ing. arch. Dariny Lalíkovej.

CENA-VISIO-2020---4 CENA-VISIO-2020---3

Porota sa rozhodla udeliť CENU VISIO 2020 za rok 2012/2013 projektu “zeleného” multifunkčného centra CENTRÁL v Bratislave,  ktorý získal ako prvý obchodno-spoločenský komplex certifikát LEED (silver) na Slovensku aj v strednej Európe. Cenu VISIO 2020 si na pódiu v átriu SLSP prišli osobne prevziať za investora  Immocap Group, a. s. Ing. Peter Lukeš, za  návrh architektonického riešenia  Ing. arch. Ivan Kubík z architektonickej kancelárie Ateliér Ivan Kubík, s. r. o. a za zabezpečenie certifikácie v systéme LEED Ing. Vladimír Vicena zo spoločnosti e-Dome s. r. o.

 

Foto: Blanka Golejová