Epo_Urban

Pozývame Vás na odborný seminár pre projektantov a architektov

Obnova a zatepľovanie budov s ohľadom na chránené živočíchy

ktorý sa bude konať dňa 9. 12.  2013

v priestoroch Magistrátu Hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.1,

miestnost č. 19 (prízemie) v čase od 13:00- 16:00

Spoluorganizátorom odborného seminára je Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ). Partnerom podujatia je Spolok architektov Slovenska, mediálnymi partnermi sú časopisy Projekt a Fórum architektúry.

PROGRAM:

13:00 – 13:30

Projekt EPO Urban – nastavenie systému poradenstva pri obnove budov pre spoločenstvá vlastníkov bytových domov  a súkromných vlastníkov bytov.

13:30 – 13:45

Úvod – projektovanie stavebných prác a chránené živočíchy v budovách – prečo si ich máme všímať?

Predstavenie projektu LIFE10 NAT/SK/000079 Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku

13:45 – 14:00

Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pri zatepľovaní a rekonštrukcii budov (legislatíva)

14:00- 14:30

Modelové príklady spolupráce so stavebnými úradmi, investormi a zhotoviteľmi stavieb  v Bratislave a Bratislavskom kraji. Výstupy a skúsenosti z doterajšieho priebehu  realizácie projektu

14:30 – 14:45

prestávka na občerstvenie

14:45 – 15:15

Príklady zo zahraničia – informácie o modelových riešeniach uplatňovaných v zahraničí

15:15 – 16:00

Záverečné otázky a diskusia

Pozvánka na konferenciu [PDF, 777 kB]

Registračný formulár [RTF, 16.2 MB]

Viac informácií o projekte: http://www.epourban.eu

ako aj na linku http://www.bratislava.sk/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=700000&id_ktg=11006616&p1=11050194