Strecha BBC1 Plus Bratislava

Zastavané plochy v mestách ukrajujú miesto pre potenciálnu zeleň a zároveň zhoršujú kvalitu života obyvateľov. Pre vysokú koncentráciu zastavaných plôch dochádza k prehrievaniu klímy, teplý vzduch dvíha zo zeme častice nečistôt a rozviruje ich do ovzdušia. K spotrebe kyslíka a produkcii nadbytočného množstva škodlivín prispievajú aj rôzne vykurovacie zariadenia, klimatizácia či doprava. Riešením pre zlepšenie životného prostredia je pokrytie striech budov vegetáciou, čím dochádza ku kompenzácii strát. Prvá certifikovaná zelená administratívna budova v Bratislave – BBC 1 Plus poskytuje svojim nájomníkom zelené strechy a terasy, ktoré tvoria viac ako 50 percent strešných plôch. Prináša tak benefity nielen pre existujúcich a potenciálnych nájomníkov, ale navyše prispieva k ekologickej, estetickej, ekonomickej a trvalo udržateľnej výstavbe.

Zelené strechy a terasy, ktoré sú súčasťou BBC 1 Plus, len zdôrazňujú zodpovedný prístup developera k životnému prostrediu a zároveň podporujú zdravý životný štýl. Zdravie zamestnancov je určite motiváciou aj pre našich potenciálnych nájomcov, keďže ovplyvňuje produktivitu, ktorá prináša výsledky spoločnosti,“ uviedol leasingový riaditeľ BBC 1 Plus Radovan Mihálek.

Zelené strechy kancelárskych budov prinášajú niekoľko výhod. Jednou z nich sú tepelnoizolačné a tepelno-akumulačné vlastnosti. V zimnom období zabraňujú úniku tepla, v lete naopak chránia pred nadmerným slnečným žiarením. Teplotné výkyvy počas dňa a noci sú tak vyrovnané, čím sa reguluje aj energetická spotreba celej budovy. Teploty na povrchu plochých striech tradičných konštrukcií môžu vystúpiť v letnom období až na 80°C, v zimnom období môžu poklesnúť pod hranicu -30°C.

Rozdielne teploty striech

Rozdiely teplôt pri normálnej a zelenej streche BBC 1 Plus

Zelená strecha pôsobí zároveň ako akustická izolácia (redukuje šírenie hluku) a funguje ako biofilter (znižuje množstvo prachu a oxidu uhličitého v ovzduší, produkuje kyslík a tým prispieva k zlepšeniu životného prostredia).

Okrem toho má zelená strecha hydroakumulačné vlastnosti, čiže v sebe zadržiava vodu. Vodné zrážky, ktoré by za iných okolností odtiekli bez úžitku do kanalizácie, sa tak pozvoľna odparujú do atmosféry, čo vedie k ochladzovaniu a zvlhčovaniu vzduchu. Zelená strecha dokáže absorbovať až 50 percent dažďovej vody, pričom niektoré druhy nečistôt zachytáva priamo vegetácia.

Zdroj: Kharisma, s.r.o.