Nie nazad ale dopredu

Iste by sa dalo povedať, že budova je vhodná na využitie výnimky z normy na zníženie izolačných vlastností, ktorá sa dá použiť pre rekonštrukcie ako sa to tak často robí pri panelákoch „ako doska“, kde by to vôbec nemuselo byť. Aspoň nie u toľkých a získali by sme opak- skrátenú návratnosť. Našim krédom je však, že budova má majiteľovi aj zarábať svojou dobrou hospodárnosťou a preto sme výnimku na uplatnenie zníženia izolačných vlastností odmietli. Je to totiž často cesta nazad.

Nová podoba školy a nová súčasnosť

Budova  je vybavená novými samostatne odvetranými sociálnymi zariadeniami na poschodí. Úplne nové sú aj na prízemí. Škola má rekuperačné vetranie  s prichladzovaním vzduchu elektricky /v pláne je aj zo zeme/. Hlavné rozvody  vetrania sú vedené pod stropmi chodieb v rozoberateľnom podhľade. Strojovne sú „domáce“ od Firmy Janka Radotín. Odvetranie zároveň odvádza prach z podláh. Vetranie sa dá regulovať aj z každej triedy podľa individuálnej potreby žiakov. Južné fasády sú doplnené horizontálnymi slno lamami. Nové je aj teplovodné plynové vykurovanie. Okná s trojsklom sú  na žiadosť mesta plne otváravé všetky v celej ploche z dôvodu ľahkosti čistenia a sú s izolačnou hodnotou Ug 0,8W/m2K  ako 5 komorové ale bežnej lacnej dobrej nemeckej konštrukcie. Rámy okien sú izolované stenovým obkladom, čím sa izolačný účinok okien zvýši v ich najslabšom mieste. Krov strechy je vytvorený kombinovaný a to z oceľo drevených špeciálnych väzníkov, väzníc a krokiev. Tým sa stal povalový priestor „materiálovo prázdny“ ľahký ale plne nosný pri zvýšenej hospodárnosti. Krytina strechy je  betónová Bramac. Nadmurovky šikmých atík boli vytvorené z Ytongu pre jeho veľmi dobrú prispôsobiteľnosť a opracovateľnosť. Z neho sú vytvorené i priečkové zostavy sociálnych zariadení. To sa veľmi hodilo i pre zapustenie množstva inštalácií. Nové vynikajúce nemusí byť napĺňané iba najdrahším.

Nové riešenie s novou hospodárnosťou  vzbudilo pozornosť aj tým, že je u budov väčších od rodinného domu zatiaľ u nás neudomácnené v našom povedomí.

V budove je v 4 objektoch zrealizovaných 24 učební /t.j.2/3 všetkých učební/. Vyprojektované boli i nové spojovacie chodníky  s novými terénnymi úpravami a vonkajšími učebňami v prírode, tak aby bolo učenie radosťou a nie námahou. Výuku je možné konať aj cez novú optickú informačnú sieť školy s využitím satelitov, internetu, počítačov, atď.

K uvedenému bolo použité i pedagogické vzdelanie učiteľov i autora návrhu. Sme radi, že sa uvedené vzájomnou spoluprácou všetkých zúčastnených podarilo úspešne dokončiť k úžitku a radosti všetkých zúčastnených. Zároveň žijeme nádejou, na úspešný prechod Slovenska do nového staviteľstva -pasívnych budov, ktoré sú novou historickou dobou prichádzajúcou v staviteľstve budov. Tým ako pracujú a čo prinášajú, šetrnosťou k prírode. Ale to je už úloha a miesto aj Vás, čo uvedené čítate.