Tohto ročné zadanie medzinárodnej študentskej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest  je už známe. Študenti si už po deviatykrát môžu preveriť svoje vedomosti o pasívnych stavbách a koncepte Multi-komforného domu ISOVER.

Podrobné znenie zadania nájdete na: http://www.isover-students.com/content/view/241/295/

Téma súťaže:

Vízia ďalšieho rozvoja častí “Gluckstein Quartier“ Mannheim, Nemecko

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je podporiť kreatívny prístup ku konceptom návrhu energeticky nenáročných budov, pomôcť účastníkom súťaže (študentom) zorientovať sa v možnostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov tzv. Multi-Komfortných domov za použitia produktov a riešení ISOVER.Podľa Kjótskeho protokolu, viac ako 140 priemyselne vyspelých štátov sa zaviazalo výrazne znížiť svoje emisie CO2.  Dohodlo sa, že prioritou pri záchrane našich prírodných zdrojov bude využívanie energeticky úsporných technológií. Stavebný sektor v celosvetovom meradle je zodpovedný za 40% celkovej spotreby energie a produkcie emisií CO2. Východiskom je inovatívny prístup pri navrhovaní nových projektov a renovácii. Stále viac ľudí sa sťahuje do miesť. Mestá sa stále zväčšujú a tým rastie aj naša spotreba energii a produkcia emisií CO2. V reakcii na túto situáciu, miestne orgány čoraz viac požadujú pre svoje nové rozvojové projekty návrhy, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky v oblasti energetickej účinnosti a zároveň poskytujú najvyšší komfort pre ich obyvateľov. To je aj prípad nového “Gluckstein Quartier” v nemeckom Mannheime. Správa mesta rozhodla, že tento nový projekt by mal pre budúcich obyvateľov poskytovať najvyšší stupeň pohodlia s najnižšou možnou spotrebou energie. Účastníci súťaže Multi-Comfort House Students Contest 2013 budú musieť s prihliadnutím na existujúcu situáciu predložiť víziu budúceho vývoja niektorých častí “Gluckstein Quartier” v nemeckom Mannheime. Obytné funkcie bude potrebné rozpracovať podľa princípov Saint-Gobain Multi-Komfortného domu, s prirodzeným rozšírením existujúceho okolia na sever. Zároveň by sa malo zlepšiť využitie zelenej plochy, ktorá vytvára spojenie s existujúcou časťou “Lindenhof“.

 Štatút súťaže