S rozlohou 9 900 m2 obytnej plochy je tento obytný súbor v súčasnosti najväčší v pasívnom štandarde v Rakúsku. Jasne ukazuje, že takáto výstavba môže spĺňať potreby obyvateľov bytov sociálnej výstavby.Na oboch uličných fasádach sa objekt javí ako kompaktná 4-podlažná stavba s ustúpeným najvyšším podlažím. Aby žiaden byt nebol orientovaný len do ulice, resp. len na sever, boli navrhnuté pozdĺžne dispozície s predzáhradkou, balkónom, loggiou, alebo terasou orientovanou do dvora. Na juhu a východe uzatvárajú dvor 3-podlažné radové domy s mezonetmi a oproti stojaci viacpodlažný dom. Schodiská medzi radovými domami fungujú ako kĺby a uzatvárajú pavlače na druhom poschodí. Zástavba je doplnená veľmi kompaktnou 3-podlažnou budovou vo vnútri dvora.

Typ: Novostavba pasívneho domu
Adresa: Pantucekgasse 14/ Roschegasse 20, Wien 11,
Architekt: Treberspurg & Partner ZT GmbH
Investor: a:h! Gemeinnützige Siedlungsgen. Altmannsdorf & Hetzensdorf
Statik: Hollinsky & Spreitzer ZT GmbH
Stavebná fyzika: Technisches Büro Wilhelm Hofbauer
TZB: Thermo Projekt
Haustechnische Planungs G.m.b.H
Rozsah: 114 bytov, podzemná garáž, spoločenské priestory
Veľkosť: ca. 9.900 m? obytné plochy
Merná spotreba tepla: 7,3 kWh/m?a
Termicky oddelené uloženie atiky [Zdroj: Treberspurg & Partner Architekten

Zapojenie strešných solárnych panelov do návrhu predstavuje symbol zachovania a zabezpečenia projektu obnoviteľnou energiou. Podporuje to stotožnenie sa obyvateľov s ekologickým konceptom projektu.

Tento projekt dosahuje predovšetkým malými energetickými nárokmi najnižšiu spotrebu energie a minimálne zaťaženie škodlivými látkami. Vyhrievanie bytov prebieha mechanicky prostredníctvom decentrálneho kompaktného vetracieho zariadenia s integrovaným vysoko efektívnym rekuperátorom (90%-né spätné získavanie tepla). Malé tepelné čerpadlo v kompaktnom zariadení slúži na výrobu teplej vody a dooohrev vzduchu. Vetranie a vyhrievanie môže byť v jednotlivých bytoch regulované individuálne. K ohrievaniu vzduchu (alebo ochladzovaniu v lete) dochádza vďaka zemskému teplu, ktoré na zmes vody a glykolu prenáša 11 hĺbkových sond umiestnených každých 100 metrov. Čerstvý vzduch následne zohrievajú výmenníky tepla.

Spotreba výhrevného tepla predstavuje menej ako 1/5 spotreby porovnateľného bežného obytného domu.

Bývanie v pasívnom dome ponúka budúcim 350 obyvateľom najvyššiu kvalitu bývania pri extrémne nízkych nákladoch na energiu a tým je odpoveďou na výzvy budúcnosti.