Nový africký hotel z dielne Activate Architects spája v sebe využitie miesta, zelenú strechu, ale aj recyklovaný materiál. Nachádza sa v Letamo Estate, v „kolíske ľudstva“. Autorov inšpirovala dlhá ľudská história. Projektom sa zrevitalizovala aj okolitá krajina a vodné kanály zdevastované ťažbou a zvýšil sa dôraz na manažment životného prostredia.

Hoci existujúce budovy nemohli byť včlenené do nového návrhu, viacero materiálov na novom hoteli pochádza práve z nich. Využitý bol tiež kameň zo zatvoreného lomu.

Hotel dostal zelenú strechu. Tá spolu s betónom a vyhĺbenými stenami pomáha udržiavať príjemnú teplotu. To zníži spotrebu elektriny takmer o 75 percent. Izby, zasadacia miestnosť, mediálna miestnosť i reštaurácia sú čiastočne vnorené do podzemia.

Budova je vybavená čističkou odpadovej vody, ktorá mení odpadovú vodu na pitnú. Kanál na odvádzanie prebytočnej vody z veľkej farmárskej priehrady, ktorá preťala tok rieky Bloubank, premenili na prírodnú mokraď. Tá zabezpečuje prirodzenú miestnu reguláciu vôd. Dažďová voda je kanálom odvádzaná do obnovenej priehrady.

Tam kde to bolo možné, sa invázne druhy rastlín nahradili pôvodnými. Použilo sa na to takmer 140 pôvodných druhov.

Viac na:

http://inhabitat.com/gorgeous-forum-homini-boutique-hotel-cradles-africas-evolutionary-history/