Stavba je situovaná v strmom svahu, kde je rozdiel v úrovni 1.  nadzemného podlažia celá výška podlažia. Táto terénna dannosť umožnila rozšíriť 1. NP smerom do svahu a z podstatnej časti vybavenosť hotela “zakopať” do skaly. Takto je vstup do hotela v úrovni 1. NP a výstup do rekreačného zázemia s ihriskami v 2. NP.
  
Cca. 1/3 stavby je prekrytá vegetačnou plochou strechou stvárnenou veľmi vydarenou záhradnou architektúrou doplnenou o herné priestory pre deti. Na stavbe je na presvetlenie “podzemnej” kongresovej sály prvý krát na Slovensku použitý systém horizontálnych elektricky otváravých okien Velux s vrchnými kopulkami z polykarbonátu. Napriek prehnanej snahe investora rustikalizovať fasádu nad rozsah predstáv architektov, hotel vhodne zapadol do prostredia (má napr. celozelené spevnené parkovacie plochy a ďaľšie zaujímavé detaily). Okrem toho je zrejme kapacitne najvyťaženejším súčasným hotelom Slovenska  s vyťaženosťou nad 80 %. kapacity hotela.
 

Koncept hotela a projekcia prebiehala v rokoch 2007, 2008. Vlastný hotel bol zrealizovaný od júla 2008 do decembra 2009 vo vynikajúcej kvalite.

Hotel má všetky parametre nízkoenergetického domu.  Základom energetickej úspornosti je nielen koncept, kde veľká časť domu je “pod zemou”, celopresklená konštrukcia bazéna s energetickými ziskami, ale hlavne kompaktnosť riešenia a použité stavebné nosné a výplňové materiály. Fasáda má tepelný odpor nad 4,5m2.kW -1(250 mm hrubé výplňové murivo z brúseného POROTHERMU a na ňom cca 120 až 150 mm izolácie z dosiek Isover, zároveň je na celom prízemí ešte predložený kamenný obklad hr. 100 mm a drevené obklady štítov a 4. a 5. NP, a hlavne mimoriadne kvalitné
výplne obvodových otvorov so špeciálnym dvojsklom. Odpor podkrovnej konštrukcie presahuje 6,0 m2.kW -1,  presahuje 5,0m2.kW -1  .
  
Dôležitá je aj orientácia priestorov k svetovým stranám tak, aby boli vo verejných priestoroch čo najväčšie tepelné zisky. Ústredné vykurovanie má 2 kondenzačné kotle v štíte budovy a celé je nízkoenergetické (podlahové), riadené MAR cez počítačový systém s možnosťou zapínania a vypínania nielen po izbách, ale aj po ucelených prevádzkových súboroch. Kúrenie je doplnené teplovzdušnými krbmi v lobby hale a v dvoch apartmánoch v najvyššom podkroví. Vzduchotechnika je najvyššej kvality s plnou rekuperáciou. Pre zníženie elektrickej spotreby majú izby “zásuvný” kartový systém, ktorý vypína všetky okruhy izby (mimo minibaru) po vytiahnutí karty a opustení izby.V prípade výpadku el. energie má hotel vlasný dieselagregátor – náhradný zdroj.
 
Ing. arch. Vladimír Fajčík, autorizovaný architekt